محمد معتمدی برف موزیک از آی ریتم

هنرمند: محمد معتمدی اثر: برف

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: زنده یاد فریدون صلاحی

موسیقی و تنظیم: بهنام خدا رحمی

| برف بارد دانه دانه میرود یارم به خانه |

| باد سردی گیسویش را میزند آهسته شانه |

| باد سردی گیسویش را میزند آهسته شانه |

| آتشه سوزانه عشقش میکشد در دل زبانه |

| میرود همچون نسیمی میگریزد شاعرانه |

| میزند بر پیکره من عشوه هایش تازیانه |

| دانه های برف ریزد روی مویش روی شانه |

| روی مویش روی شانه |

| سحر و افسون کرده دل را آن دو چشم جاودانه |

| میکند بر من نگاهی یک نگاه عاشقانه عاشقانه |

| میدود مانند آهو من به دنبالش روانه |

| دانه های برف ریزد روی مویش روی شانه |

| روی مویش روی شانه روی مویش روی شانه |

محمد معتمدی عزیز و دوست داشتنی و یکی از بهترین آثارش به نام برف را تقدیم شما می کنیم. این آهنگ تنظیم و موسیقی هارمونیکی دارد و بسیار با کیفیت است.

محمد معتمدی برف

+ صفحه محمد معتمدی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: