محمدرضا پذیرش دلیل دنیام موزیک از آی ریتم

هنرمند: محمدرضا پذیرش اثر: دلیل دنیام

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: رصا سلیمانی

نوازنده: مسعود براتی

تنظیم: بهروز مومنی

| دلیل دنیام همه دار و ندارم |

| تونی ستین و امیده روزگارم |

| بی تو چه تحل و لیش سرنوشتم |

| بهار ابو دل ار بیای دیارم |

| تموم روزام جوره شو تاره |

| زه حال ای دل کس خور نداره |

| تهنا و پر درد ای دل غمینم |

| درمون دردوم پاکت سگاره |

| تموم عمر به انتظار نشینم نشینم |

| ری مه و لوخنده تونه بوینم بوینم |

| تو دلخوشیمی زه تموم دنیام |

| به تو رسیدن بیده خو و رویام |

| بدی چه دیدی سزامه درد دیری |

| کوتاه بیو گل کمتر بکو رسوام |

| غمم زیاده دل شادی نداره |

| په کی ایایی تیم به انتظاره |

| کاشکی بدونی بیقرارت آویم |

| هر شو و روز زیم سی تو استخاره |

| مو وا تو خواستوم زندییمه سازم |

| همیشه بویی خوت محرم رازم |

| ستاره بویی مینه آسمونم |

| سجده کنم بت بوی قبله نمازوم |

| زه دست کارات دلخوشی ندارم |

| تو زندیینه کردی زهر ماروم |

| میون مردم بیکس و غریوم |

| قسم به قرآن روز و شَو نداروم |

محمدرضا پذیرش این بار با موزیکی محلی به نام دلیل دنیام را از آی ریتم انتشار یافت. پیشنهاد می کنیم این اثر را از دست ندهید. 

محمدرضا پذیرش دلیل دنیام

+ صفحه محمدرضا پذیرش را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: