محسن میرزاده ارمان ارمان آهنگ محلی از آی ریتم

دانلود آهنگ محلی کرمانجی از محسن میزراده

Mohsen Mirzadeh / Arman Arman

محسن میرزاده ارمان ارمان

هنرمند: محسن میرزاده • اثر: ارمان • محسن میرزاده

جهت دانلود آهنگ شما باید بر روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه، ملودی و تنظیم: محسن میرزاده

متن آهنگ + ترجمه

◻️ورس اول◻️

| اوره آسمین ارمان ارمان دگورمژن دگورمژن |

ابرهای آسمان می غرند

| گریه برخان خائه جان دبارژن |

گله بره ها زار می زنند

| همدل هوال عزیز جان ته ناویژم هوانی |

ای یار و همدم من، من تو را ترک نمی کنم

| چاو شور پرن ارمان ارمان سره ساوی |

حسودان زیادند مواظب خودت باش

| اورزه لنگه هوال جان ورین راوه؟ |

اسپند سر راه خودت دود کن

| بکن برا عزیز جان درد بلاوه هوانی |

بخند و شادی کن تا غمها و دردهایت دور بشوند

◻️کراس◻️

| ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من، دلبره من |

خدایا دلبرم ترکم کرده است

| داغت دانی یاره جان جیگر من |

یار من داغی روی دلم گذاشته است

| بو خراوو و مال خراو دلبره من |

داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من

| خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من |

خدای من از یار من خبری نشد

| کمانداره بی مروت بر دل من |

ابروکمان بی محبت دلم را برد

| خه ور نه وو عزیزه ژه یار من |

عزیز من از یار من خبری نشد

| بالاخانه خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه |

بالا خانه خشت و نیم است

| فه که یاره هواله کانیا جیمه |

لب و دهان یار من زلال و زیباست

| فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای |

لب و دهان یار من زلال و زیباست

| سر هلینم ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان له کویران |

سر به کوه و بیابان بگذارم

| چه ره بوومه یاره جان خانه ویران |

ای یار عزیزم دیدی چگونه خانه ویران شدم

| له وی کارا مال خراو بومه حیران |

ای خانه خراب هنوز توی این کار حیران مانده ام

محسن میرزاده ارمان ارمان

◻️ورس دوم◻️

| داغت دانی یاره جان جیگر من |

یار من داغی روی دلم گذاشته است

| بو خراوو و مال خراو دلبره من |

داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من

| خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من |

خدای من از یار من خبری نشد

| کمانداره بی مروت بر دل من |

ابروکمان بی محبت دلم را برد

| خه ور نه وو عزیزه ژه یار من |

عزیز من از یار من خبری نشد

| شاه سیاران ارمان ارمان ارمان ارمان کا گلا من |

ای شاهسواران گل من کجاست

◻️کراس◻️

| ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من، دلبره من |

خدایا دلبرم ترکم کرده است

| داغت دانی یاره جان جیگر من |

یار من داغی روی دلم گذاشته است

| بو خراوو و مال خراو دلبره من |

داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من

| خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من |

خدای من از یار من خبری نشد

| کمانداره بی مروت بر دل من |

ابروکمان بی محبت دلم را برد

| خه ور نه وو عزیزه ژه یار من |

عزیز من از یار من خبری نشد

| بالاخانه خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه |

بالا خانه خشت و نیم است

| فه که یاره هواله کانیا جیمه |

لب و دهان یار من زلال و زیباست

| فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای |

لب و دهان یار من زلال و زیباست

| سر هلینم ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان له کویران |

سر به کوه و بیابان بگذارم

| چه ره بوومه یاره جان خانه ویران |

ای یار عزیزم دیدی چگونه خانه ویران شدم

| له وی کارا مال خراو بومه حیران |

ای خانه خراب هنوز توی این کار حیران مانده ام

نقد و بررسی آهنگ

یک موزیک شاد کرمانجی از محسن میرزاده که در زمینه موزیک های فولک کرمانجی بسیار متبحر است و موزیک های خوبی را رائه می دهد. این اثر وی نیز همراه با یلدا عباسی اجرا شده است و موزیک قشنگی را رقم زده است. امتیاز رسانه آی ریتم به این موزیک فوق العاده ۹/۱۰ می باشد. 

⚠️می توانید صفحه رسمی محسن میرزاده را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ

جعبه دانلود

برچسب گذاری شده در: