متا فی آس بیداری موزیک از سایت آی ریتم

هنرمند: متا فی آس اثر: بیداری

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

عوامل آهنگ: نامشخص

متن آهنگ

◻️ورس اول◻️

| با دقت گوش کن آشنایت تو با من اتفاقی نیست |

| این بازی شروع شده به یاد خالقی که ما را متفاوت ساخت |

| ساختن از هممون ی نظامت گاه |

| با این حال که دیدیم شرارتها |

| از خونه ما فقط ساختن عمارت ها |

| امید بریدن بچه ی خجالت وار |

| پدر مادرم که ندادن نجاتم  منی که سرپا حجابم |

| می خوام بخونم کتابم |

| ولی یه لقمه نون منوکرد شکارم |

| کودک کار مونس تنهاییم خجالت میکشیدم |

| پیش حسرت ها نم |

| از همون کودکی روی مرگ پایم |

| منم و لباسهای کهنه و پارم |

| لبخند زدی و رفتی |

| من موندم و غم نالم |

| حالم بد شد وقتی هم منامو دیدم |

| که او ورق می‌زد کتاب هاشو |

| منم گفتم شاید نه باید بشه همه خواست هام سم |

| منی که کارتون ها بوده حفاظم |

| بارون که میباره سوزشش اثر که روی استخوانم |

| شاید گرسنگی بریده بود امانم

| جالب نبود ولی صدا زدم خدا هم تا جایی که فهمیدم |

| خودم برای خودم خدام |

| وقتی که دست انداختم از دست های تو ای نامرد |

| از همون اولم کسی پشتم نبود به جز دست هایم |

| دست های خالی که میشن دست های نامی |

| دست های نامی ازم ساخت صبر فانی |

| صبر فانی یعنی این درد ی رپر تاریخ |

| رپر تاریخ یعنی منم حنجره ی مردم تاریک |

| که آموختم در کمیت هام آموختم |

| در شقیقت ها آموختم در بند گره هام آموختن |

| دربند شهوتام و آنجا بود که هم منمو دیدم |

| با همون حالت دیدم کتابی نداشت انگشتی |

| روی ورقی نذاشت دفتری بود برای گرفتن |

| نور خورشید و روزارد شدن سختی ها |

| مار و دوشیدو هی آدما از کنارم رد شدن پرت شدم |

| سبز شدم أین درخت نهالی که متفاوت |

| کناری آب رأس شدم شکوفه و میوه میدم |

| تا جایی که زنده بودنت به من بستگی داشته باشه |

| پس تو هم خوب بدون که تو این برهوت |

| منو او ستاره اییم گلم پس اذیتم نکن ک یهو پیرت کنم ها |

| عععععه این بازی و به سادگی شروع نکردم |

| که بخواد به سادگی تموم شه کو کو پ |

| باروت و گلوگه ام یهو پهمون نظامت گاه هذامت وار |

| منو بیدار کرد برای نجابت ها |

| سختی های سخاوت وار ممارست تا بند کون شجاعت ها |

| دلیلم برای شرارتها برای امارتی که درست شده |

| با پای بچه خجالت وارشهر نزول نظامت وار |

| منو بیدار کرد برای نجابت ها |

| سختی های سخاوت وار |

| ممارست تابنده کون شجاعت ها دلیلم برای شرارتها |

| برای عمارتی که درست شده با پایه و بچه ی خجالت وار |

 

متا فی آس بیداری

 

◻️ورس دوم◻️

| درسته با پای برهنه اومدم از خشم اون ب رحم اومدم |

| برم خونم من بزار برن با برند خون شهر |

| درنده اونی که هنوز مونده تو شهر |

| بیدار شدن و طلوع کردن نون شب |

| با سختی نظم نظام این شهر شهر درد نگاه |

| غم هنوز کمر خم نکردم باید زخم ش نگاه |

| همگی تحت فشار. حتماً باید داغونت کنه |

| که بیدار شی حل ش اینا نه |

| من خودمم امیدم که دویدم |

| این راه بریدم که نویدم شجاعت مو ترس ندیدم شکست |

| نمی‌پذیرم قوی مو دلیرم بیدار شدم |

| و ماورایی م اسم متا ابوالفضل که شهید است |

| گوگلم کن که ترک بعدی بشم |

| قوی‌تر پس روزامو خودم میسازم |

| چرا بشم اثیر غمی سرد با أین ک این روح مریض است |

| مریض ولی قرص انرژی مثبت من توی نظامتگاهم |

| ولی اینجا رو خودم می کنم بهشت اثیرت |

| خودم تصمیم میگیرم که بشم بصیرت |

| قوی ام ولی با اشتراک گذاری این آهنگ رو به تو میشم |

| قوی تر تلاش می‌کنم روز را رد شدن و من نیستم در این حد |

| پس من هستم در حد حد حدا |

| می زندگی مرحله‌ای میرسم به اوج میریز برگ برگ برگات |

| منم اعتماد ب همین برگه‌ها |

| با این ک توی نظامتگاهم |

| ولی با اعتماد به خودم ی روزی خونم قلعه |

| کلاسیک میشه و با ماشین‌های در حد حد حدا |

| من پیروز این بازی ام پس سختیا رو خسته می کنم |

| من که دیوونم پس میکنم پرواز |

| آه این نکته شکست نمی پذیر که بخوای ما قلم کنی |

| چون من خودم ناطقم بالغم صامتم |

| ی انرژی کامل مهمون نظامت گاه هذامت وار |

| منو بیدار کرد برای نجابت ها |

| سختی های سخاوت وار ممارست تا بند کون شجاعت ها |

| دلیلم برای شرارتها برای امارتی |

| که درست شده با پای بچه خجالت وار |

| بچه‌های دار هذامت وار |

| منو بیدار کرد برای نجابت ها |

| سختی های سخاوت وار |

| ممارست تابنده کون شجاعت ها دلیلم برای شرارتها |

| برای عمارتی که درست شده با پایه و بچه ی خجالت وار |

| من شکست نمی‌پذیرند نمیپذیرم نمی‌پذیرم نمی‌پذیرم |

| ک برسم به نور دقیقاً |

| پس با سختی ها بیدار میشم و |

| هی ب خودم میگم بپاخیز ای تن خسته ی بیمار |

| ای قلب شکسته ی بیمار پس تا ترک بعدی ب امید دیدار |

| میتونم شکست بپذیرم ولی تلاش و نه نه نه |

| ما قاتلان مرده اییم بیدار باش |

نقد و بررسی آهنگ

یک موزیک بسیار شنیدنی با متن تکست قوی و حرفه ای را از آی ریتم تقدیم شما می کنیم. این آهنگ دارای ملودی زیر کار بسیار قشنگی می باشد و به طور کلی موسیقی بسیار شنیدنی و فوق العاده جذابی می باشد. 

⚠️صفحه متا فی آس را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ 

برچسب گذاری شده در: