فرهاد قایدی صل علی از سایت آی ریتم

هنرمند: فرهاد قایدی اثر: صل علی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: فرهاد کیانی

| اول کربون ناموت یا محمد علی صل علی یا محمد |

| دوم مکه مقاموت یا محمد علی صل علی یا محمد |

| سوم تو سرور پیغمبرانه و علی صل علی یا محمد |

| که چهارم مو غلاموت یا محمد علی صل علی یا محمد |

| علی صل علی دین محمد |

| دو صد صلوات به دیدار محمد |

| محمد سرور دنیا و دینه |

| کلاموش قول رب العالمینه |

| محمد صدر و بدر هر دو عالم |

| چراغ آسمون شمع زمینه |

| علی صل علی دین محمد |

| دو صد صلوات به دیدار محمد |

| محمد شپ شپ اسبوت بگردوم |

| علی صل علی یا محمد |

| قبای سوز یک دستوت بگردوم |

| علی صل علی یا محمد |

| چنون که تو چدا نزد خداوند |

| کلوم تا ناخن دستوت بگردوم |

| علی صل علی یا محمد |

| علی صل علی دین محمد |

| دو صد صلوات به دیدار محمد |

| مو حج امکه که حج اکبر امکه |

| سلوم بر خونه‌ی پیغمبر امکه |

| سلوم بر قبر پیغمبر محمد |

| زیارت ها به سنگ مرمر امکه |

| علی صل علی دین محمد |

| دو صد صلوات به دیدار محمد |

| محمد مکه هاد چو وا مدینه |

| علی صل علی یا محمد |

| کسی إتی دلوش نی بغض و کینه |

| علی صل علی یا محمد |

| خلایق جملگی ویست سره ره |

| علی صل علی یا محمد |

| همه دست ادب شوبسه سینه |

| علی صل علی یا محمد |

| علی صل علی دین محمد |

| دو صد صلوات به دیدار محمد |

فرهاد قایدی موزیک بسیار زیبایی را خوانده است به نام صل علی که فضایی بسیار عارفانه را داراست. بشنوید و لذت ببرید!

فرهاد قایدی صل علی

+ صفحه فرهاد قایدی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: