فرزاد و فرشاد یوسفی دیدار آخر از آی ریتم

هنرمند: فرزاد و فرشاد یوسفیاثر: دیدار آخر

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: فرشاد یوسفی

تنظیم: استدیو بابک

+ ورس اول +

| ی حرفین تو دلوم زود اگم بعد امروم خیلی وقت ن که تو رفتی |

| مه هنو چش بدروم پ چی بو ای همه احساس |

| که به پای مه ترخت بدو برگرد بدو برگرد ای التماس آخرن |

+ کراس +

| کاشکی بیدارروم تکه تگو همش خوون عزیزوم |

| اخه تا کی باید چش براهت مه اشک بریزوم |

| بیچاره دلوم صد پاره دلوم تنهامو غریب آواره دلوم | 

+ ورس دوم +

| بی صدا شکسته بودوم کنج خونه بی دلیل باوروم نهه ببینوم |

| مودونوم بشت سفید یاد روزونه رفته که به پای مه |

| تنشت ساده بودوم باور امکه هستری تو سرنوشت |

+ کراس +

| کاشکی بیدارروم تکه تگو همش خوون عزیزوم |

| اخه تا کی باید چش براهت مه اشک بریزوم |

| بیچاره دلوم صد پاره دلوم تنهامو غریب آواره دلوم | 

فرزاد و فرشاد یوسفی عزیز این بار آهنگ فوق العاده زیبای دیدار آخر را به بازار موسیقی منتشر کردند. این آهنگ به زبان شیرین جنوبی می باشد و بسیار موزیک زیبایی است.

فرزاد و فرشاد یوسفی دیدار آخر

صفحه فرزاد یوسفی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: