علی سام باغبون آهنگ از آی ریتم

هنرمند: علی ساماثر: باغبون

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: حسین سیدی

+ ورس اول +

| ای حسین ای همه ای آرامش وجودمن |

| رکعت اول نماز دلیل هر سجودو من |

| ای حسین ای شاه من ای همه هستی من |

| اومدم بین الحرمین پا شوباهام حرفی بزن |

+ کراس +

| تو اربعینت اومدم با من غریبگی نکن |

| صدای گریه ام ببین حاجت ندی نمیروم |

| قربون تو برم غریب با من غریبگی نکن |

| برای مظلومیت الهی من بمیرم |

+ ورس دوم +

| یه باغبون خسته ام ولی دیگه گل ندارم |

| پشت منو خالی نکن دیگه تحمل ندارم |

| یه باغبون خسته ام صدا منو که میشنوی |

| تو اربعینت اومدم دل منو نمیشکنی |

+ کراس +

| تو اربعینت اومدم با من غریبگی نکن |

| صدای گریه ام ببین حاجت ندی نمیروم |

| قربون تو برم غریب با من غریبگی نکن |

| برای مظلومیت الهی من بمیرم |

علی سام عزیز و دوست داشتنی موزیک بسیار شنیدنی و زیبای باغبون را به بازار موسیقی منتشر نمود. این آهنگ را از دست ندهید چرا که تنظیم بسیار خوبی را داراست.

علی سام باغبون

+ صفحه علی سام را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: