علی زند وکیلی گل سرخ از آی ریتم

هنرمند: علی زندوکیلیاثر: گل سرخ

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: محمد سعید میرزایی

ملودی: علیرضا افکاری

+ ورس اول +

| پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد |

| بود غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود |

| اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما پس از |

| من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود |

+ کراس +

| گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان |

| رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود |

| تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما |

| تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود |

| گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان |

| رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود |

| تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما |

| تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود |

+ ورس دوم +

| تو در آغوش من خورشید بودی ای شب دریا نگاه |

| کوهستان همیشه با تو خواهد بود |

| به دستت میسپارم چشمهای اشکبارم را گل زیبای |

| من باران همیشه با تو خواهد بود |

+ کراس +

| گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان |

| رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود |

| تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما |

| تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود |

| گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی بدان |

| رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود |

| تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما |

| تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود |

علی زندوکیلی عزیز موسیقی فوق العاده شنیدنی گل سرخ در گذشته خوانده است که هم اکنون نیز می توانید این اثر با کیفیت را در رسانه آی ریتم دریافت کنید.

علی زند وکیلی گل سرخ

+ صفحه علی زندوکیلی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: