علی زند وکیلی باز بهار اومد از آی ریتم

هنرمند: علی زندوکیلیاثر: باز بهار اومد

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه:

| باز باهار اومد گلارو وا کِرد |

| آخِر رو زمستونو سیاه کِرد |

| دیگه ابر سیاه کارش تموم شد |

| بلبل هم اومد نِگوی گلا کِرد |

| سرما که میخواست خشک کنه باغه |

| دید گلا میخندن، او حیا کِرد |

| دید گلا میخندن، او حیا کِرد |

| باغ و بُستونم دیگه نمیترسن |

| اگه قرّوتراق بازم صدا کِرد |

| سِی کنید چیطو بهار نارنج |

 | عطرشه تو همهء کوچا رها کِرد |

| باز گل اشرفی دست تو جیبش برد |

| منجی اشرفی نثار ما کِرد |

| اومه با غمزه و عشوه بنفشه |

| میون سبزه ها سفرشو وا کِرد |

| نرگس گل چیش دردو یهو دید |

| حیرون شد و بر و بر نگاه کِرد |

| پاشین شکر خدا به جا بیارین |

| خوب مرحمتی خدا به ما کِرد |

| پاشین شکر خدا به جا بیارین |

| خوب مرحمتی خدا به ما کِرد |

| باز باهار اومد گلارو وا کِرد |

| آخر رو زمستونو سیاه کِرد |

| باز باهار اومد گلارو وا کِرد |

| آخر رو زمستونو سیاه کِرد |

علی زندوکیلی عزیز موسیقی فوق العاده شنیدنی باز بهار اومد در گذشته خوانده است که هم اکنون نیز می توانید این اثر با کیفیت را در رسانه آی ریتم دریافت کنید.

علی زند وکیلی باز بهار اومد

+ صفحه علی زندوکیلی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: