علی آشکاران حضرت عشق آهنگ از آی ریتم

هنرمند: علی آشکاران اثر: حضرت عشق

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: علی ریاحی

تنظیم و موسیقی: منصور اسحاقی

+ ورس اول +

| تویی می عشق خدایی و می دلبر |

| می دلبر تویی تی چشم بلاره |

| تویی می دلبر افسونگر طناز |

| تو افسونگری طنازی تی کاره |

| می دل صحرا تی دل آهوی لاره |

+ کراس +

| حضرت عشقی تی چشمون بساطه‌ دلی کاره |

| تی چشه‌ سو سوی دا سور بزوعه‌ صبح روجاره |

| می نفس از سینه بیرون بموئه تسّه بخونّم |

| من بخونّم تو بیری می صداره |

| صداره صداره صداره |

| صداره تو بییری‌ می صداره |

| بی تو می دل وونه پاره |

| نشو‌ تی چشم بلاره |

| بلاره نشو‌ تی‌ چشم بلاره |

+ ورس دوم +

| نغمه خومّه تسه دومّه تو می یاری |

| می یاری و رفیق شب تاری |

| نازنین‌ یار تو هستی می دله‌ فاب |

| می فابی می دله‌ صبر و قراری |

| منه باو‌ تو چیسّه‌ انّه خاری |

| مهریه کمه‌ تسه مازرونه‌ جنگل و بیشه |

| تی سرِ زلفِ چمو‌ خمه‌ گمه‌ گندم‌ خوشه |

| من بلنده‌ دارمه تویی مثال‌ دار ریشه |

| هیمه وومه اگه خشک‌ بو می ریشه |

| همیشه همیشه همیشه |

| همیشه ونه‌ یار می ور هنیشه‌ |

| من تسه‌ خومّه همیشه |

| من تی ور مومّه همیشه |

+ کراس +

| تنه‌ عطر و بوی دا عطرِ برند ماه و سال |

| سر شو تا صوایی‌ دل تسه هی وینه‌ بناله |

| تی لب و لوچه ی سرخی‌ ره ندانه‌ گل‌ لاله |

| گل لاله تنه روی بلاره‌ بلاره بلاره بلاره |

| بلاره تی دتا‌ چشم بلاره یار تِوِ |

| سّه زمه‌ ناله یار تِوِ |

علی آشکاران عزیز و کار بلد موسیقی شاد و بسیار زیبای حضرت عشق را به بازار مارکت موسیقی کشور منتشر کرد. این آهنگ دارای ساز بندی بسیار خوبی می باشد و از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار است. پیشنهاد می کنیم این موزیک را از دست ندهید. 

علی آشکاران حضرت عشق

+ صفحه علی آشکاران را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: