علیرضا قربانی مست عشق از آی ریتم

هنرمند: علیرضا قربانی اثر: مست عشق

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه: مولانا

تنظیم: حسام ناصری

+ ورس اول +

| تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را |

| تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را |

| نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم |

| چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را |

| تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را |

| تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را |

| چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی |

| خنک آنجا که نشستی خنک آن دیده ی جان را |

| ز تو هر ذره جهانی ز تو هر قطره چو جامی |

| چو ز تو یافت نشانی چه کنم نام و نشان را |

+ کراس +

| تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را |

| تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را |

+ ورس دوم +

| مرده بدم مرده بدم زنده شدم زنده شدم |

| گریه بدم گریه بدم خنده شدم |

| دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم |

| ز همه خلق رمیدم ز همه باز رهیدم |

| نه نهانم نه پدیدم چه کنم کون و مکان را |

| ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم |

| چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را |

+ کراس +

| تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را |

| تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را |

علیرضا قربانی عزیز و دوست داشتنی این بار موزیک بسیار شنیدنی مست عشق را به بازار موسیقی منتشر کرد. این اثر تنظیم قشنگی دارد و کیفیت عالی را دارد.

علیرضا قربانی مست عشق

+ صفحه علیرضا قربانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: