علیرضا شمشکی مرد خیبر از آی ریتم

نام هنرمند: علیرضا شمشکینام اثر: مرد خیبر

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم و موسیقی: محسن زیرک

| دل من در هوای حیدری | 

| ازازل مبتلای حیدره | 

| بخدا جنت و بهشت من | 

| صحن و ایون طلای حیدره | 

| گوهر ناب علی | 

| منبر و محراب علی | 

| یگانه ارباب علی حیدر حیدر | 

| امپراطور علی | 

| نور علی نور علی | 

| معجزه طور علی حیدر حیدر | 

| ذوالفقارت علی عدو کشه | 

| دل محراب به ذکر تو خوشه | 

| ای که به زائرین نجفت | 

| روز و شب کعبه گرم چاوشه | 

| اسم عظم علی | 

| کعبه و زمزم علی | 

| عدل مجسم علی حیدر حیدر | 

| مرد خیبر علی | 

| ساقی کوثر علی | 

| اول و آخر علی حیدر حیدر | 

| لافتی صحنه خروش تو | 

| هل آتی پینه های دوش تو | 

| طعنه زد بر سلیمان نبی | 

| هرکه شد عبد حلقه گوش تو | 

| اشجع الناس علی | 

| گوهر و الماس علی | 

| هیبت عباس علی حیدر حیدر | 

| امپراطور علی | 

| نورعلی نور علی | 

| معجزه طور علی حیدر حیدر | 

علیرضا شمشکی جدید ترین اثر خود را به مناسبت این روز ها برای طرفداران خود منتشر کرده است که فضایی بسیار زیبا و حرفه ای دارد! بشنوید و لذت ببرید.

علیرضا شمشکی مرد خیبر

+ صفحه علیرضا شمشکی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: