عجب خان علیزاده نارو موزیک از آی ریتم

هنرمند: عجب خان علیزاده • اثر: نارو

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

با تشکر از: علی احمدی

استدیو آوا

+ ورس اول +

| دس تو تو دسای منو دلد پیش او پسرس |

| اوکه شده خدا براد اوکه بشش میگی نفس |

| بد جوری قلبد گیره لاش تو بکنه مردی براش |

| گیس ننم دغ مکنی یه دقه نشنوی صداش |

+ کراس +

| اشک تو چشام نشستوو بغضه تو نشته تو گلوم |

| عکسه گده آوردم و هشتمش اینجا  روبروم |

| تک تک نامردیاته امشو داره یادم میاد | 

| بد جوری نارو بم زدی حالم خراو میشه باهاد |

+ ورس دوم +

| روز اول گفتی بشم بشم گفتی شیت منی |

| گفتی دنیام اخره میشه یه وخ ازم دل بکنی |

| حالا چه شد چجو شده قلب تو زیرو رو شده |

| نگاد پرا خیانتو حرفاد پرا درو شده |

+ کراس +

| اشک تو چشام نشستوو بغضه تو نشته تو گلوم |

| عکسه گده آوردم و هشتمش اینجا  روبروم |

| تک تک نامردیاته امشو داره یادم میاد | 

| بد جوری نارو بم زدی حالم خراو میشه باهاد |

+ ورس سوم +

| برو فقط اینه بدان نامردی آخر نداره |

| یه رو تاوانشه میدی ایی قانونه روزگاره |

| بد داغی هشتی رودلم نند بنیشه به عزاد |

| یه رو تاوانشه میدی ایی حرف مه یادد میاد |

عجب خان علیزاده عزیز و دوست داشتنی این بار موزیک بسیار زیبای نارو را به بازار موسیقی عرضه کرد. این آهنگ دارای ساز بندی بسیار خوبی می باشد و کیفیت بسیار خوبی می باشد. 

عجب خان علیزاده نارو