عباس قادری دور هم بودن از آی ریتم

هنرمند: عباس قادری • اثر: دور هم بودن

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

نامشخص

+ ورس اول +

| دور هم بودن چه خوبه دور هم پیش عزیزان |

| یه صفای دیگه داره زندگی کنار یاران |

| دور هم بودن خودش یه نعمته |

| قدرشو بدونید این غنیمته غنیمته غنیمته |

| دور هم بودن خودش یه نعمته |

| قدرشو بدونید این غنیمته غنیمته غنیمته |

| چی میشد از همدیگه جدا نبودیم |

| چی میشد با غصه آشنا نبودیم |

| برای همدیگه به جای محبت |

| چی میشد این همه بی وفا نبودیم |

+ کراس +

| دور هم بودن خودش یه نعمته |

| قدرشو بدونید این غنیمته غنیمته غنیمته |

+ ورس دوم +

| اینجوری که هم وطن می گذره عمر |  

| با یه چشم به هم زدن می گذره عمر | 

| بیا بیدار شیم از خواب غفلت | 

| بیا باور کنیم این حقیقت | 

| اینجوری که هم وطن می گذره عمر | 

| با یه چشم به هم زدن می گذره عمر | 

| بیا بیدار شیم از خواب غفلت | 

بیا باور کنیم این حقیقت | 

بیا پروانه و شمع هم باشیم | 

بیا پیوسته در جمع هم باشیم | 

تو این دو روزه ی پوچ و بی معنی | 

فارغ از غصه بیش و کم باشیم | 

+ کراس +

| دور هم بودن چه خوبه دور هم پیش عزیزان |

| یه صفای دیگه داره زندگی کنار یاران |

| دور هم بودن خودش یه نعمته |

| قدرشو بدونید این غنیمته غنیمته غنیمته |

| دور هم بودن خودش یه نعمته |

| قدرشو بدونید این غنیمته غنیمته غنیمته |

عباس قادری عزیز واقعا صدای زیبا و دلنشینی دارد و همه مردم قدیمی ایران عاشقا آن بوده اند و حتی جوانان امروز هم اگر نگاه موسیقیایی داشته باشند عاشق این آثار می شوند. شاید بیشتر این موزیک ها شما را یاد کامیون ها بیندازد که به عنوان کلیشه در ایران جا افتاده است.

عباس قادری دور هم بودن

+ صفحه عباس قادری را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: