سید یوسف مددی یا مهدی موزیک از آی ریتم

هنرمند: سید یوسف اثر: مددی یا مهدی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم و میکس و مسترینگ: نیما علامه

| خافوا مِن اَلله .. انْچانِ اتْعَرْفونه |

Fear God… if you know Him

از خدا بترسید اگر او را می شناسید

| وُاکْتابَه کَافی .. بَالله اتْحَرفونه |

And his book is sufficient.. By God, you distort it

و کتاب او بس است.. به خدا سوگند آن را تحریف می کنید

| اتْحُرفونه |

You distort it

تحریفش می کنید

| دَخْلَک یا مَهدی .. ابْرَبِّ الْبَریّه |

O Mahdi.. We swear by you on God

ای مهدی.. تو را به خدا سوگند

| دٰاسَت لٰاعادیِ .. عَالإِنْسانیّٰه!! |

They have trampled unbelievably…on humanity!!

ناباورانه انسانیت را زیر پا گذاشته اند!!

| ذَبْحُ الطُفولَه صٰار ایسَلّیهٰا |

Slaughtering children became their amusement

ذبح کودکان سرگرمی آنها شد

| تِسْمَعْ بَچیها وتُرْگُصْ عَلَیْهٰا |

You listen to her crying and dance to it

به گریه های او گوش می دهید و با آن می رقصید

| مِنْ لیِها؟! |

Who does she have?!

او دیگر چه کسی را دارد؟!

| کِلْهُمُ وُحوشِ .. ابْصورهْ بِنْ آدَم |

They are all monsters… in the shape of humans

همه آنها هیولا هستند … به شکل انسان

| مو مَی أٰصِلْهُمْ .. مِنْ وَحَل مِنْ دَم!! |

Their origins are not water but mud and blood!!

اصل آنها آب نیست بلکه گل و خون است!!

| یَلْ تِعْلَم |

You know

تو که می دانی

| نَقْسِمْ عَلَیْکِ ابْفاطِمَه الزَهره |

We swear by Fatima Al-Zahra on you

تو را به فاطمه الزهرا قسم می‌دهیم

| عَجِّلْ وِادْرِکنَا الْمُهْجَه مِنْکَسْرَه |

Hurry and help us our souls are broken

بیا و به ما کمک کن که دلمان خون شده است

| منکسره |

Are broken

خون شده است

| عَجِّلْ ظُهُورَکْ .. وَالله فِجْعونٰه |

Hasten your appearance… By God, they have oppressed us

بیا… به خدا ما را دردمند کردند

| یا مَهْدی تِثْأَرْ مِنْ کِلْ مَلْعونٰه |

O Mahdi, take revenge on every cursed person

ای مهدی از هر ملعونی انتقام بگیر

| باعونا .. یا عونه |

They sold us… You are our help

ما را فروختند، تو عون کمک ما هستی

سید یوسف عزیز و کار درست این بار قطعه بسیار شنیدنی به نام مددی یا مهدی را به بازار موسیقی ارائه کرد که موزیک ماندگار و فاخری می باشد. 

سید یوسف مددی یا مهدی

+ صفحه سید یوسف را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: