سیامک عباسی شهر خالی از آی ریتم

هنرمند: سیامک عباسی • اثر: شهر خالی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه و ملودی: سیامک عباسی

تنظیم: سیامک عباسی

متن آهنگ

◻️ورس اول◻️

| شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی |

| جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی |

| کوچ کردند دسته دسته آشنایان عندلیبان |

| باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی |

◻️ورس دوم◻️

| وای از دنیا که یار از یار میترسد |

| غنچه های تشنه از گلزار میترسد |

| عاشق از آوازه ی دیدار میترسد |

| پنجه ی خنیاگران از تار میترسد |

| شهسوار از جاده هموار میترسد |

| این طبیب از دیدن بیمار میترسد |

سیامک عباسی شهر خالی

◻️ورس سوم◻️

| سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت |

| سالهای انتطاری بر من و تو بد گذشت |

| آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد |

| گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم |

| سنگ سنگ کلبه ی ویرانه را بر سر زدم |

| آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید |

◻️ورس چهارم◻️

| چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت |

| آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت |

| جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد |

| بر من و بر ناله هایم هیچکس گوشی ندارد |

◻️ورس پنجم◻️

| باز آ تا کاروان رفته باز آید |

| باز آ تا دلبرانه ناز ناز آید |

| باز آ تا مطرب و آهنگ و ساز آید |

| تا گل افشانم نگاری دلنواز آید |

| باز آ تا بر در حافظ سر اندازیم |

| گل بیفشانم و می در ساغر اندازیم |

نقد و بررسی آهنگ

افغانستان و درد هایی که تمامی ندارد و مسکنی ندارد. این بار سیامک عباسی موزیکی را برای وضعیت دردناک مردم مظلوم افغانستان خواند. این اثر دارای متن بسیار قوی و خوبی می باشد. امیدواریم این اثر صدای مردم افغانستان قرار بگیرد. امتیاز رسانه آی ریتم به این موزیک 8/10 می باشد.

⚠️می توانید صفحه سیامک عباسی را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ

برچسب گذاری شده در: