ساسان بهش بگی از رسانه آی ریتم

هنرمند: ساساناثر: بهش بگی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: ساسان

| بهش بگی |

| بری به یار مه بگی که عاشقت دیونه بو |

| بهش بگی از عشق تو گوشه نشین خونه بو |

| بهش بگی بی معرفت توقع امنهه ازت |

| حالا که تو ناز سوم به پات امونم تا ابد |

| بهش بگی عکسون تو شاهد ای گریون |

| از وقتی رفتی بعد تو عکسون تو رفیقو من |

| خدا گواهن بعد تو نشو اخووم و نه روز |

| از رفتنت خیلی گذشت ولی مه داغونونم هنوز |

| بری به یار نه بگی هیچکس نهوند به جای تو |

| پای تو امرخت زندگیم دل مه بو فدای تو |

| تموم کوچه وون شهر هر روز مگشت دنبال تو |

| هر لحظه اشکونوم شرخت مه بی خبر از حال تو |

| دلتنگی و دوری تو اندی به ایوا به سروروم |

| حالا دگه یادت نیاد یه روزی عشقت هستروم |

| هر روز به شوق دیدنت اشکوم اتات تو چشم مه |

| او پیراهنی که دوست اته هر روز اپوشم عشق مه |

و اثر جنوبی و حرفه ای را بشنوید این بار از ساسان عزیز و دوست داشتنی که بسیار در این اثر زیبا و حرفه ای عمل کرده است. بشنوید و لذت ببرید !

ساسان بهش بگی

+ صفحه ساسان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: