ریمیکس مهران عباسی خدای آسمونها از آی ریتم

هنرمند: مهران عباسی • اثر: ریمیکس خدای آسمونها

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

خواننده ها: اندی و کوروس

موسیقی: ناصر چشم آذر

تنظیم مجدد و ریمیکس: مهران عباسی

+ کراس +

| خدای آسمونها خدای کهکشونها |

| برس به داد دل عاشق ما جوونا |

+ ورس اول +

| دستا بیگانه دلها توخالی |

| حرفا دروغ عشقها پوشالی |

| دوست دارم ها فقط یه حرفه |

| عمرش قد یه گوله برفه |

+ کراس +

| خدای آسمونها خدای کهکشونها |

| برس به داد دل عاشق ما جوونا |

+ کراس +

| خدای آسمونها خدای کهکشونها |

| برس به داد دل عاشق ما جوونا |

+ ورس دوم +

| هر کسی توی دنیا صبح که شد |

| به شوق یه عشقی از خواب پا میشه |

| اما عشقی که امروز تا فردا |

| تو قلبا بمونه پیدا نمیشه |

+ کراس +

| خدای آسمونها خدای کهکشونها |

| برس به داد دل عاشق ما جوونا |

+ ورس سوم +

| هر کسی توی دنیا صبح که شد |

| به شوق یه عشقی از خواب پا میشه |

| اما عشقی که امروز تا فردا |

| تو قلبا بمونه پیدا نمیشه |

+ کراس +

| خدای آسمونها خدای کهکشونها |

| برس به داد دل عاشق ما جوونا |

مهران عباسی عزیز و خوش قلب این بار ریمیکس آهنگ قدیمی خدای آسمونها با صدای اندی و کوروس را در قالب ورژن جدید و ریمیکس به بازار موسیقی ارائه کرد.

ریمیکس مهران عباسی خدای آسمونها