رضا درخشان مشهدیوم از آی ریتم

هنرمند: رضا درخشاناثر:مشهدیوم

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: علیرضا باباپور

+ ورس اول +

| یک یکی یکی یکی مست نمکنه بیا بالا پیکه |

| دویومی دویومی یکم دره خط مندزه بیا بالا پیکه |

| سیومی سیومی سلامتی رفیق جون جونی |

| چارمی چهارمی سلامتی داداش هم خونی |

+ کراس +

| آاای مشدیم مشهد ای مشدیم مشد |

| هرجای ایرون باشم پرچمش بالاس مشد |

+ ورس دوم +

| مشدیم همه ایرانو یک مشهد ادماشم |

| همه با عشقو محبت |

| یکی کفتر بازه همش بالای بوم |

| یکی تک چرخ‌ مزنه عشق موتور خوب |

| یکی قلیون مکشه همش تو کافه |

| او یکی مست مکنه درد فراموش شه |

| او یکی مست مکنه درد فراموش شه |

+ کراس +

| آاای مشدیم مشهد ای مشدیم مشد |

| هرجای ایرون باشم پرچمش بالاس مشد |

+ ورس سوم +

| بشماروم بشمارم از جاده سیمانیا همه بالا بالا |

| بشمارم بشمارم از بچگای مهر اباد همه پرچم بالا |

| اخ نگوم اخ نگوم از بچهای سیدی همه عشقو اقا |

| اخ نگوم اخ نگوم از بچگای خواج ربی همشان با صفا |

| هرچی بگوگوم کم گوفوم همه عشقا ره نگفتوم |

رضا درخشان عزیز و دوست داشتنی این بار موزیک بسیار عاشقانه خود را برای شما آی ریتمی ها منتشر کرد. پیشنهاد می کنیم این موزیک را از دست ندهید!

رضا درخشان مشهدیوم

+ صفحه رضا درخشان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: