رضا توکلی دوری از سایت آی ریتم

هنرمند: رضا توکلیاثر: دوری

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: محمدرضا حدادی

+ ورس اول +

| دوری |

| از من ته ندونی |

| تا کی وه ور مونی |

| مه حاله ندونی |

| دلبر بوردی غریبه ور |

| از من نارنی خبر |

| آرومی |

+ کراس +

| اصلا خبر دارنه چنی تره خایمه بی معرفت |

| مگه چی خاستمه ته جا فقط دوشی تو مه ور |

| از روزگار بیمه خسته مه یار کره دل دوسه |

| خرابه های شهر مه جا جونه دل پیر بوه ها |

+ ورس دوم +

| مسه |

| تموم بوه هرچی هسوه |

| اسا دارنی ونه دسته |

| دیگه بیمه خسته |

| دلتنگه ته بیمه بسته |

| اسا عاشقیم وسه |

| به یادتو هرشو مسمع |

+ کراس +

| اصلا خبر دارنه چنی تره خایمه بی معرفت |

| مگه چی خاستمه ته جا فقط دوشی تو مه ور |

| از روزگار بیمه خسته مه یار کره دل دوسه |

| خرابه های شهر مه جا جونه دل پیر بوه ها |

این بار رضا توکلی عزیز و خوش قلب آهنگ بسیار زیبای دوری را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ دارای ساز بندی بسیار خوبی می باشد و از کیفیت بالایی نیز برخوردار می باشد!

رضا توکلی دوری

+ صفحه رضا توکلی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: