دویل سام مقیاس عدالت آهنگ در آی ریتم

هنرمند: رضا خدری • اثر: مقیاس عدالت

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

عوامل ساخت آهنگ

ترانه و ملودی: رضا خدری

متن آهنگ

| دل ای دل دل ای دلدل ای دله عاشق |

| تا کی چش خیره به جاده با شه |

| بغضه گلوم لبو خندون |

| یه عکس یه حرف تنها یادگارن اَزت فَقَط |

| تنم پاکته سیگارو نخ به نخ تو یه رُبه |

| ساعت خاکستر نداختو سوختم |

| به عشق قسم که چشم بستن مقدسو مزمه ذکر |

| کردن تن و ناتن مرامو معرفتو به نامه رفافت |

| دیدن بالاتره مقدس چرا خراب کردن که شیر نداد |

| حتا آهو به بچش تا کم کم برادر |

| دشمنه برادر شدو تشنه به خونه هم |

| نمیاد به چشمام یه دیقه خابه راحت |

| انتهایه راه چهرم کبودو شکله گونه هام نلبکه فنجون |

| رسوبه استخونام دندونو کرد دون به دون خالی توم |

| بعد روز به روز مهیجو قوی زور حرفه ای |

| زبونا رو پیچیدو چرخوند اما بیرون پوچ درون بمب |

| جسمو جونم کوچیکو |

| روحم یه روحه پیرو پخته |

| که منو جوری رونده بزرگیمو جلوم |

| نشونده نداره حصابه شمارش سن |

 

دویل سام مقیاس عدالت

 

| وَلله نه آغاز داش نه پایان |

| مرگو قیامش توم نداش جریان |

| در حده حسه اولین آدم |

| اما با قدرتی نهوفته تر |

|  تولیدو کرد مثله تولدم |

| آدمی که هر بار یک نفر بود همراهش |

| اونم ولش کردو بود نیمش |

| طیه همه این سالا دل شکست |

| باز به عشقه نیمه گازه دُوومو زد |

| دید مجنونه خادم رف زیره زمین هف لایه |

| چرا لیلی بی فکرو خیال بستره خابه |

| نفرین فریاده شیرینو شنید دوره حالو ناپدید |

| ولی گشته کاملو فرهاد زد غدیرو هک به نامه حق جون قرن |

| دو کوه شد شرطه رنجونه گنج |

| زمیره عشقو برشتو کندو لرزون تغدیرو بش چسبوند |

| مترسک نرسید مولود به راهه درود تو بازگشته |

| معلوم دوباره فهموند به مرحوم |

| ناله فریادو کرد عاشق قند تو دله دریا آب رفت قایق |

| خشمه غفلته سینمو پیاله راشو کیپ بسته قالب |

| لخته خون پیله تنفسو قفسه |

| گردن اسیره بنده کینه آشفته حال زندونیه |

| حسه تارو جسمی تیره |

| قدرته توپو آخرین کومونیسته |

نقد و بررسی آهنگ

رضا خدری و یا به عبارتی دیگر همان دویل سام این بار موزیک جدید و بسیار زیبای خودش را تحت عنوان مقیاس و ترازوی عدالت منتشر نمود. این آهنگ ادامه ترازوی عدالت 1 می باشد. 

⚠️صفحه رضا خدری را دنبال کنید⚠️

موزیک ویدئو آهنگ 

برچسب گذاری شده در: