دابو و آکورد Sts من هنوز همونما از آی ریتم

هنرمند: دابو و آکورد Sts • اثر: من هنوز همونما

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: آرش صدیف

+ ورس اول +

| پیر شدن دیگه همه ی خاطراتمونو |

| بدم میاد دیگه من حتی از بارونو |

| ما باعث درد هم شدیمو سوختیم |

| هنوز که هنوزه دور از هم موندیم |

| چی اومد سر ما؟ چیشدیم ته راه؟ |

| شدم ردی و خل پیه الکل و قرص |

| نمیره خوابم شبا بدونه تصویر تو |

+ کراس +

| ببین من هنوز همونما |

| برف بیاد توباشی دریاکنار |

| جمع کنم موهاتو من توی باد |

| رفتی خنده رفته از رو لبام |

| چیزی نموند دیگه از تو برام |

| گوش میدم ویساتو نصف شبا |

+ ورس دوم +

| من هنوز همونما همون بچه تخس |

| هنوز عکس تو اسکرین گوشیم هست |

| یه بغض که حل شه توی لیوانمو بعدشم یه قرص |

| در اومده پدرم در نیاد یوقت اشک تو |

| نمیبره شبا خوابم |

| کی بود بیشتر از تو هواخواهم |

| بد شدیم چرا ما الان باهم |

| چرا اصلا میاد اینا یادم |

| من هنوز همونما |

| تو باشی موزیک و جاده شمال |

| چالوسُ رامسرُ دریاکنار |

| جنگل و دریا و شراب ناب |

| جمع کنم موهاتو من توی باد |

| توی هوای آزاد مثل یه خواب |

| زنده بودیم ما تو زمان حال |

| من هنوز همونما |

+ کراس +

| ببین من هنوز همونما |

| برف بیاد توباشی دریاکنار |

| جمع کنم موهاتو من توی باد |

| رفتی خنده رفته از رو لبام |

| چیزی نموند دیگه از تو برام |

| گوش میدم ویساتو نصف شبا |

+ ورس سوم +

| بودی بودم الان بهتر |

| هواتو کرده هوای شهر |

| قدم میزدیم تو هوای سرد |

| هرشب و بودیم تو حیات مست |

| میخورم من الان تلو |

| تو ماشین تو جاده هراز ملو |

| پر شده از دره الان جلوم |

| فردام تیتر ساری همه حوادثُ |

| میبینی بیتو شده هوا چه سرد |

| کردم هواتو برگرد |

| نمیگذره دقایقم |

| تو سراب غم غرق غرقم |

| چیه تهِ نمایشم |

| دل دادن یا کندن از من |

| بودی بودم پات تا تهش |

| تا موندی موندم ، رفتی رفتم |

دابو و آکورد Sts دور عزیز دوست داشتنی این بار آهنگ من هنوز همونما را به بازار موسیقی منتشر کردند. این اثر دارای تنظیم خوبی است و کیفیت بسیار عالی را دارد.

دابو و آکورد اس تی اس من هنوز همونما