حسین کیانی بازی خراب موزیک از آی ریتم

هنرمند: حسین کیانی اثر: بازی خراب

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

نوازنده: سعید زمانی

تنظیم و شعر: معین محمدی

+ ورس اول +

| بی وفا همش مره درو کِنی |

| همه حرفاره دِ زیره رو کنی |

| با شه کارا دِ مره بازی دنی |

| مره ترس از شنه عاشقی دنی |

+ کراس +

| دسه ته دل کبابه ندنی مه جوابه |

| یا که مسه یار ببوش یا که بازی خرابه |

+ ورس دوم +

| منه دلبر شاهه مازرونه مه دلبر |

| دتا چش دارنه اهوره مونه مه دلبر |

| ونسه میرمه کیجا شه دونه مه دلبر |

| دل همش گیرنه تنه بهونه مه دلبر |

+ کراس +

| دسه ته دل کبابه ندنی مه جوابه |

| یا که مسه یار ببوش یا که بازی خرابه |

+ ورس سوم +

| جانه دلبر تسه ککی بومه |

| درگیر عشق و عاشقی بومه |

| هر کجه شی تنه پلی دومه |

| عشقه تو ریکا صحرایی بومه |

+ کراس +

| دسه ته دل کبابه ندنی مه جوابه |

| یا که مسه یار ببوش یا که بازی خرابه |

این بار حسین کیانی موزیک بسیار شاد و شمالی را روانه بازار موسیقی کرد. این آهنگ دارای فضای شاد و محلی می باشد و ترانه آهنگ نیز با لهجه شمالی اجرا شده است. پیشنهاد می کنیم این موزیک شاد محلی را از دست ندهید. 

حسین کیانی بازی خراب

+ صفحه حسین کیانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: