حسین طالبی بانو جان از آی ریتم

هنرمند: حسین طالبیاثر: بانو جان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه سرا: حوریه خورشیدی

تنظیم و موسیقی: امیر حسین پارسا مقدم

کاری از: استودیو پارسا

+ ورس اول +

| اگه من بمردمه سال تابستون یار |

| بانو بانو جانا .. |

| مه ره چال هاکنین کهنه قبرستون یار |

| بانو بانو جانا .. |

| مه زاره باهیرین دوست و رفیقون یار |

| بانو بانو جانا .. |

| باتمه کی بمرده ریکای جوون یار |

| بانو بانو جانا .. |

+ کراس +

| ماه آسمونه یار همزبونه |

| گل مازرونه بانو بانو جانا |

+ ورس دوم +

| دشومبه خرابه شو دکتمه شو یار |

| بانو بانو جانا .. |

| پلنگ نر بهیته منه جلو یار |

| بانو بانو جانا .. |

| باهیته مرد عاشق ته همزبون کو یار |

| بانو بانو جانا .. |

| دست چوره بهیرم بورم سرکوه یار |

| بانو بانو جانا .. |

+ کراس +

| ماه آسمونه یار همزبونه |

| گل مازرونه بانو بانو جانا |

+ ورس سوم +

| ته وسه بهار چلچلا بهیمه |

| بهار وقت کوه دا .. |

| توسه دار سره تیکه بهیمه |

| بهار وقت کوه دا .. |

| توسه بخوندم من زاری زاری |

| بهار وقت کوه دا .. |

| چنده بکشمو ته انتظاری جان |

| بهار وقت کوه دا .. |

+ کراس +

| بهار وقت کوه دا شه مازندرون دا |

| مار مهربون دا منه همزبون دور |

+ عشاق +

| گته لیلی جان به سمت کوه بورم یا سمت دریا |

| آخ کجه قرار بهیرم مه دل بوده وا جان |

| آخ همدم بنالم |

| آخ مه وسه بزنین تارو لله وا |

| آخ غم دنیا بهیه مه سر بلا |

حسین طالبی خوش قلب و دوست داشتنی این بار آهنگ شمالی و بسیار غمگین و احساسی به نام بانو جان را روانه بازار موسیقی کرد. این آهنگ دارای ساز بندی بسیار خوبی می باشد و از کیفیت عالی بر خوردار است.

حسین طالبی بانو جان

+ صفحه حسین طالبی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: