حبیب لاورزیری کوخرد موزیک از سایت آی ریتم

هنرمند: حبیب لاورزیریاثر: کوخرد

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم و میکس: محمد پاکروان

ترانه سرا و آهنگساز: حبیب لاورزیری

ویولن: عبدالله پاکروان

سرزمین جدُّموُوتبارُم هِن
مُوهِم کوخردیُواِفتخارُم هِن
هیچ جایی نابیت چون ولَات خُم
بستکُ وجناح هم رهگُذارُم هِن
هیچ جایی نابیت چون وِلاَت خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
🌹🌹🌹
مردمونُم اَزنسل سیبَه هِن
ملّتی خُوش فکرُوفهمیده هِن
حمّامِ سیبَن آثارِقدیم
تِرِنومُوُن مارکَه روخونه هِن
🌹🌹🌹
سرزمین جدُّموُوتبارُم هِن
مُوهِم کوخردیُواِفتخارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
🌹🌹🌹
قلعه ی تُوصیلَه وُآماج بُده
چه قَناتِیاکه هِن اَزیرِده
قِدمتِ چندین وچندصدساله شِن
کاروان سَرابُده وَسَطِ دِه
🌹🌹🌹
سرزمین جدُّموُوتبارُم هِن
مُوهِم کوخردیُواِفتخارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
🌹🌹🌹
کوخردُم مابین لارولنگَه هِن
آوِخَوردُوموُن اَزتِه بِرکَه هِن
خُدا، یارُویاورِخیِّرین
که وَفکرمردُم موُن مُگه هِن
🌹🌹🌹
سرزمین جدُّموُوتبارُم هِن
مُوهِم کوخردیُواِفتخارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
🌹🌹🌹
قبله یِ ولَاتُمِن دوگنبدان
جای اُلیاهِن توقدرُش بدان
مردمانی مُون هِن مهمان نواز
نام کوخردمُگَّه بیت جاوِدان
🌹🌹🌹
سرزمین جدُّموُوتبارُم هِن
مُوهِم کوخردیُواِفتخارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن
هیچ جایی نابیت چوُن وِلَات خُم
هروجب خاکُش یادگارُم هِن

این بار موزیکی بسیار جذاب و جنوبی با صدای حبیب لاورزیری را در وصف شهر خودش کوخرد خوانده است را تقدیم شما می کنیم. کوخرد یکی از دهستان های نزدیک به شهر بستک در استان هرمزگان می باشد که شامل 27 روستای کوچک و بزرگ می باشد.

حبیب لاورزیری کوخرد

+ صفحه حبیب لاورزیری را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: