جواد دادیان خداحافظ ای یار از آی ریتم

هنرمند: جواد دادیاناثر: خداحافظ ای یار

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: حسین آرامیده

ترانه: جواد دادیان

+ ورس اول +

| گسفند داه بدامه من راهه |

| خطه کیجا ونه دله دره دساله |

| وچه کیجا هرچی صبر انه یار من |

| گمه جقده کیجا امساله امسال زن |

+ کراس +

| بوردن خله سخت کیجا |

| خداحافظ ایار من همون یار غمخواره من |

| مه سر درد بیمو مه یار گلی کیجا |

| منو مه یار بونی دکتر پلی کیجا |

| دکتر بنویشه شربت خالی کیجا |

| هم مه سرخار بییه هم یار گلی کیجا |

| خداحافظ ای یار من همون یار غمخوار من |

+ ورس دوم +

| عاشق همیشه بیقراره ونه سالم تن همش نخاره |

| دل تنگی دارنه نوونه پاره خدا در بوره تنه نناره |

| عاشق بییه کیجا دواره شه ماره دله هکرده پاره |

| اسا که ندارنه راه چاره غم و غصه ونه چاشتو نهاره |

| ناروز معلوم هسه نا ونه شو نا راحتی دارنه نا شونه خو |

| دل تنگی دارنه نوونه سیو این قولو قرار هرگز نییبو |

| عاشق بییه کیجا دواره شه ماره دله هکرده پاره |

| اسا که ندارنه راه چاره غم و غصه ونه چاشت و نهاره |

+ کراس +

| بوردن خله سخت کیجا |

| خداحافظ ایار من همون یار غمخواره من |

| مه سر درد بیمو مه یار گلی کیجا |

| منو مه یار بونی دکتر پلی کیجا |

| دکتر بنویشه شربت خالی کیجا |

| هم مه سرخار بییه هم یار گلی کیجا |

| خداحافظ ای یار من همون یار غمخوار من |

جواد دادیان عزیز و خوش قلب این بار موزیک بسیار زیبای خداحافظ ای یار را به بازار موسیقی منتشر کرد. این اثر دارای ساز بندی خوبی می باشد و بسیار کیفیت مطلوبی در میکس و ساخت کار دارد. 

جواد دادیان خداحافظ ای یار

+ صفحه جواد دادیان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: