جهان عاشق شدن فایده نداره آهنگ از آی ریتم

هنرمند: جهاناثر: فایده نداره

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه:

+ ورس اول +

| دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره |

| دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره |

| وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی |

| خودتو نگه دار خودتو نگه دار |
+ کراس +

| دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره |

| دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره |

+ ورس دوم +

| ای دل دیگه بال و پر نداری |

| داری پیر میشی و خبر نداری |

| وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی |

| خودتو نگه دار خودتو نگه دار |

+ کراس +

| دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره |

| دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره |

جهان عزیز و دوست داشتنی موزیک عاشق شدن فایده نداره را در گذشته به بازار موسیقی منتشر کرد. این موزیک را از دست ندهید و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

جهان عاشق شدن فایده نداره

+ صفحه جهان را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: