ایوان بند جانان موزیک از آی ریتم

هنرمند: ایوان بند • اثر: جانان

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه:

+ ورس اول +

| جان منی از آن منی جانان منی جانانه بیا |

| لنگ توام دلتنگ توام در چنگ توام دردانه بیا |

| آی نفس دل تو را هوس کردست و چه بس نقاشی من |

| موی تو را ابروی تو را گیسوی تو را نقاشی من |

+ کراس +

| تو برقصی و همه شهر و به ناچار برقصد |

| بزنی این سر و تا آن سر بازار برقصد |

| دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد |

| بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد |

| تو برقصی و همه شهر و به ناچار برقصد |

| بزنی این سر و تا آن سر بازار برقصد |

| دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد |

| بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد |

+ ورس دوم +

| وه که چه حالی چه جمالی و چه ابروی هلالی |

| چه کمندی چه کمانی چه گزندی برسانی |

| و چه یاری چه نگاری به دلم دل بسپاری |

| که تو جانی تو جهانی تو نه اینی تو نه آنی |

| عجب ماهی و دلخواهی و دلبند و لوندی |

| من بی سر و پا را چه شود گر بپسندی |

| عجب رنگ و لعابی و عجب عشوه و نازی |

| من بی سر و پا را چه شود گر بنوازی |

+ کراس +

| تو برقصی و همه شهر و به ناچار برقصد |

| بزنی این سر و تا آن سر بازار برقصد |

| دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد |

| بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد |

| تو برقصی و همه شهر و به ناچار برقصد |

| بزنی این سر و تا آن سر بازار برقصد |

| دیده و دست و دلم لحظه ی دیدار برقصد |

| بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد |

ایوان بند عزیز این بار جدید ترین اثر خود را به نام جانان به بازار موسیقی منتشر کردند. این اثر دارای ساز بندی بسیار قشنگی می باشد و کیفیت عالی دارد.

ایوان بند جانان

+ صفحه ایوان بند را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: