ایهام دنیای بعد از تو موزیک از آی ریتم

هنرمند: ایهاماثر: دنیای بعد از تو

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و ملودی:

+ ورس اول +

| بی من کجا رفت آه سردی میکشم |

| از رفتنش آخر چرا رفت |

| بی من کجا رفت آشنای من |

| غریبانه میان جاده ها رفت |

+ کراس +

| در بهار چشم من امشب اگر باران ببارد |

| موجم از طوفان تو حال مرا دریا ندارد |

| دریا ندارد |

| دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین |

| از تو برای قلب من دیوانگی مانده همین |

| عشق مرا از من نگیر |

| دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی |

| شده دورم کن از این گوشه گیری |

+ ورس دوم +

| دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین |

| از تو برای قلب من دیوانگی مانده همین |

| عشق مرا از من نگیر |

| دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی |

| شده دورم کن از این گوشه گیری |

| دوری از من بین ما حتی اگر این فاصله یک ذره باشد |

| درد بزرگیست عشق تو در غربت خانه رهایت کرده باشد |

+ کراس +

| در بهار چشم من امشب اگر باران ببارد |

| موجم از طوفان تو حال مرا دریا ندارد |

| دریا ندارد |

| دنیای بعد از تو مرا از پا در آورده ببین |

| از تو برای قلب من دیوانگی مانده همین |

| عشق مرا از من نگیر |

| دنیای بعد از تو عجب جای غم انگیزی |

| شده دورم کن از این گوشه گیری |

گروه ایهام بسیار موفق این بار موزیک دنیای بعد از تو را از آنها می شنویم. بشنوید و لذت ببرید از شنیدن این موزیک فوق العاده زیبا!

ایهام دنیای بعد از تو

+ صفحه ایهام را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: