امیر عرفانی Vita ریمیکس آهنگ آی ریتم

هنرمند: امیر عرفانیاثر: Vita ریمیکس

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: امیر عرفانی

+ Dream Vers +

| All men have the wish |

هر مردی آرزو داره

| Good smell in the kitchen |

بوی خوب توی آشپزخانه

| I want you happy to mine |

من میخوام تو کنارم خوشحال باشی

| let’s achieve to her dreams |

به آرزوهات برسیم

| Everything is fine |

همه چیز خوبه

| People are nice |

مردم خوبن

| Nobody cheeding |

کسی خیانت نمیکنه

| Yes |

آره

+ Fault Vers +

| You said I am not your choice |

تو گفتی من انتخاب تو نیستم

| You checked me every time |

تو همیشه منو زیر نظر داشتی

| You said I’m different |

تو گفتی من متفاوتم

| But you behaved like everyone (else) |

ولی رفتارت با من تفاوتی نداشت

| Everybody always said me |

همه به من میگفتن

| Your love long time gone |

عشقت خیلی وقته رفته

| You wanted a rich king |

تو پادشاه ثروتمند میخواستی

| Money, power, Golden Crown |

پول ، قدرت ، تاج طلا

+ Pink Vers +

| Women think!  Men are violent! |

خانمها فکر میکنن مردها شرور هستن

| But know this! Men hate the silence! |

اما اینو بدون از سکوت متنفرن

| Many days , Many years , Many centuries! |

روزهای زیاد ، سال‌های زیاد ، قرن‌های زیاد

| No one understood!  Men also love pink! |

کسی نفهمید! مردها هم عاشق صورتین

+ Wonder Vers +

| She is devil |

اون یه شیطانه

| But i am her wings |

اما من بالهاشم

| For her hell |

تو جهنمش

| I sit in my knees |

جلوش زانو میزنم

| I’m await |

صبر میکنم

| For her heart quiz |

برای امتحان قلبش

| That’s!!! Wonder girl!!! |

اون دختر شگفت‌انگیزه

+ Reddish Blue Vers +

| If I had a daughter |

اگر من دختر داشتم

| I set her free |

او را آزاد می‌گذاشتم

| If I had a daughter |

اگر من دختر داشتم

| As wide as the sea |

به وسعت دریا

| If I had a daughter |

اگر من دختر داشتم

| With a charming smile |

با لبخندی جذاب

| If I had a daughter |

اگر من دختر داشتم

| She is my legacy! Yeah! |

بله او میراث من است

+ Vita Vers +

| I was sing about wonder girl |

من از دختر شگفت انگیز خوندم

| No wonder boy |

نه از پسر شگفت انگیز

| Yes I was believed Her |

من به اون باور داشتم

| That was a choice |

و این یک انتخاب بود

| I know that was my Fault |

میدونم اون اشتباه من بود

| Hard Experience |

تجربه سخت

| I will do it again and again |

ولی دوباره و دوباره انجامش خواهم داد

| This is my fault again |

و این دوباره اشتباه منه

+ Wonder Vers +

| She is devil |

اون یه شیطانه

| But i am her wings |

اما من بالهاشم

| For her hell |

تو جهنمش

| I sit in my knees |

جلوش زانو میزنم

| I’m await |

صبر میکنم

| For her heart quiz |

برای امتحان قلبش

| That’s!!! Wonder girl!!! |

اون دختر شگفت‌انگیزه

| People don’t like me |

مردم منو دوست ندارن

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| They’re always shout on me |

همیشه سر من داد میزنن

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| They’re not see me |

کسی منو نمیبینه

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| Yes They made sick me |

اونها منو بیمار کردن

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| They’re say lie |

اونا دروغ میگن

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| I got tired |

من خسته شدم

| It’s Nightmare |

این یه کابوسه

| This story is enough |

این داستان کافیه

+ Wonder Vers +

| She is devil |

اون یه شیطانه

| But i am her wings |

اما من بالهاشم

| For her hell |

تو جهنمش

| I sit in my knees |

جلوش زانو میزنم

| I’m await |

صبر میکنم

| For her heart quiz |

برای امتحان قلبش

| That’s!!! Wonder girl!!! |

اون دختر شگفت‌انگیزه

امیر عرفانی خوش قلب و کار درست این بار قطعه حیات Vita را در ورژن ریمیکس به بازار موسیقی عرضه کرد. این اثر دارای ساز بندی بسیار قشنگی است و کیفیت خوبی را دارد.

امیر عرفانی Vita ریمیکس

+ صفحه امیر عرفانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: