امیر عرفانی Dream آهنگ آی ریتم

هنرمند: امیر عرفانیاثر: رویا

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: امیر عرفانی

+ ورس اول +

| All men have the wish |

هر مردی آرزو داره

| Good smell in the kitchen |

بوی خوب توی آشپزخانه

| I want you happy to mine

من میخوام تو کنارم خوشحال باشی

| let’s achieve to her dreams |

به آرزوهات برسیم

| Everything is fine |

همه جیز خوبه

| People are nice |

مردم خوبن

| Nobody cheeding |

کسی خیانت نمیکنه

| Yes |

اره

+ کراس +

| Sunlight always shine and make me |

خورشید میتابه و منو میسازه

| Nobody can broke this heart beat |

کسی نمیتونه این ضربان قلب رو بشکنه

| Always try build this dream baby |

همیشه سعی می‌کنیم این رؤیا رو بسازیم

| Yes perfect and you know are mine |

بله فوق‌العاده هست و تو میدونی مال منی

+ ورس دوم +

| Remember lovely years |

به یاد بیار سال‌های عاشقانه رو

| Your hug is the safe |

آغوش تو امنه

| Put your head on my |

سرتو بذار

| Shoulders for you babe |

روی شونه‌هام عزیزم

| This is real life |

این زندگی واقعیه

| Sun in sky |

خورشید توی اسمون

| You can feel it |

میتونی احساسش کنی

| Birds fly high |

پرنده‌ها بالا پرواز میکنن

| Bad days are past |

روز های بد گذشته

| People don’t ask |

مردم نمیپرس

| About my nightmares |

درباره کابوسهام

Darkness not vast |

تاریکی خیلی دوره

| Everything is fine |

همه چیز خوبه

| You are so nice |

تو خیلی زیبایی

| No one knows cheeding |

کسی خیانت نمیکنه

| Yes |
اره

+ کراس +

| Sunlight always shine and make me |

خورشید میتابه و منو میسازه

| Nobody can broke this heart beat |

کسی نمیتونه این ضربان قلب رو بشکنه

| Always try build this dream baby |

همیشه سعی می‌کنیم این رؤیا رو بسازیم

| Yes perfect and you know are mine |

بله فوق‌العاده هست و تو میدونی مال منی

امیر عرفانی عزیز و خوش قلب موسیقی فوق العاده جذاب رویا یا Dream به بازار موسیقی منتشر نمود. این آهنگ دارای ساز بندی خوبی در تنظیم می باشد و از کیفیت بالایی نیز برخوردار است. 

امیر عرفانی Dream

+ صفحه امیر عرفانی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: