اقبال احمدی ژانی بیتویی از رسانه آی ریتم

هنرمند: اقبال احمدیاثر: ژانی بیتویی

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و آهنگ: سویلاتوارکوردستان

تنظیم: بردیا سهرابی

+ ورس اول +

| دلم شه وانه دیته ژان چون ناتوانم راگیرت که م |

| کات ژمیریشم وستاوه هه ناسه م چون له بیرت که م |

| ئارام ناگرم خواله م کوسه بوچی به ختم وه هالاربوو |

+ کراس +

| له حه وت ئاسمانی دلی من ئه وهه  ساره ی شه وی تاربوو |

| چیروکی ژین منیش وابو وه ک په پوله هه ل قرچاوم |

+ ورس دوم +

| به لام بوچی دلت به رده ؟؟ئاوا  له دل ده رت کردم |

| نفرین له خوم ودل ئه که م ئه گه ربخه له تیمه وه |

| جلی ئه شقت دائه که نیم له خاکی گورئه ینیمه وه |

+ کراس +

| به سه به سه دلی سرشیت بروامه که به هه رزه کار |

|   توناسکوله ی توهه ژاری  خوت مه پیکه به تیری ژار |

+ ورس سوم +

| وه کوبلبل له زیندانم ئه چریکینم له بیدادی |

| نه باخم دی نه گولزاری شینی ده که م هه ربو یادی |

| وشه وشه ی هه لبه ستی من باسی ئه ندیشه ی ناشاده |

+ کراس +

| روییت نه مای خوریشم چووروژگارم وه ک شه وی تاره |

| کیش وماتم له هه له ی خوم له به رئه م کایه یی قوماره |

اقبال احمدی عزیز و کار درست قطعه بسیار شنیدنی کردی به نام ژانی بیتویی را به بازار موسیقی عرضه کرد. پیشنهاد میدیم از شنیدن این اثر غافل نشوید و برای دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. 

اقبال احمدی ژانی بیتویی

+ صفحه اقبال احمدی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: