افشین آذری قسم از آی ریتم

هنرمند: افشین آذری • اثر: قسم

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ملودی: افشین آذری

+ ورس اول +

| من ماله تو تو ماله من |

| مگه میشه تو بیمن |

| مگه میشه ما بیهم |

| قسمت میدم بروح پاک عاشق خدایی |

+ کراس +

| تا نفس داری منو پیش خودم تنها نزاری |

| قسمت میدم به لحظه های خوب آشنایی |

| تا نفس داریم نزاریم باشه از حرف جدایی |

+ ورس دوم +

| من ماله تو تو ماله من |

| مگه میشه تو بیمن |

| مگه میشه ما بیهم |

| قسمت میدم بروح پاک عاشق خدایی |

+ کراس +

| تا نفس داری منو پیش خودم تنها نزاری |

| قسمت میدم به لحظه های خوب آشنایی |

| تا نفس داریم نزاریم باشه از حرف جدایی |

| تا نفس داری منو پیش خودم تنها نزاری |

| قسمت میدم به لحظه های خوب آشنایی |

| تا نفس داریم نزاریم باشه از حرف جدایی |

| تا نفس داری منو پیش خودم تنها نزاری |

| قسمت میدم به لحظه های خوب آشنایی |

| تا نفس داریم نزاریم باشه از حرف جدایی |

افشین آذری موزیک بسیار زیبا و دلنشین که عاشقانه است. موزیک درمورد جدا نشدن است و باز مکالمه بین دو عاشق را توصیف میکند. موزیک آکوستیک با گیانو نواخته شده است و ساز دیگری ندارد. موزیک ساده و سبک عادی دارد نمیتوان گفت غمگین و یا شاد است. عنوان احساسی برای توصیف این اثر بهترین عنوان است. بشنوید و خاطرات خود را زنده کنید!

افشین آذری قسم

+ صفحه افشین آذری را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: