ارسلان الهی بهار کوه قروون از آی ریتم

هنرمند: ارسلان الهی اثر: بهار کوه قروون

جهت دانلود آهنگ بر روی دانلود اثر کلیک کنید

تنظیم: میثم ارشاد

نوازنده: وحید شاه حسینی

+ ورس اول +

| بهار عین برفه نقطه چیک کنه، بهار کوه قروون |

| خنده به وجود شه زمین کنه، بهار کوه قروون |

| چقدر مه دل فصل بهار ره خواینه، بهار کوه قروون |

| وا شدن پنجره ها ره خواینه، بهار کوه قروون |

+ کراس +

| بهار کوه قروون، دار وشکوه قروون |

| بهاری کوه ی قروون، دار وشکوی قروون |

+ ورس دوم +

| بهار عین چه مه آشنایی، بهار کوه قروون |

| ته خاطرات مه ور خودت کجایی، بهار کوه قروون |

| یادش بخیر بچه گی ها چه خوب وه، بهار کوه قروون |

| حیف که هنوز صبح نویه غروب وه، بهار کوه قروون |

+ کراس +

| بهار کوه قروون، دار وشکوه قروون |

| بهاری کوه ی قروون، دار وشکوی قروون |

+ ورس سوم +

| بهار انه همه جا سبزه بونه، بهار کوه قروون |

| تمام کوه و دشت ونوشه بونه، بهار کوه قروون |

| پاپلی وارد ته خنه بونه، بهار کوه قروون |

| بلبل دار سر و آوازه خونه، بهار کوه قروون |

+ کراس +

| بهار کوه قروون، دار وشکوه قروون |

| بهاری کوه ی قروون، دار وشکوی قروون |

+ ورس چهارم +

| ابر بهیته امه محله ی رو ره، بهار کوه قروون | 

| مه بهیته امه محله ی کوه ره، بهار کوه قروون |

| بنازم چپون کلواه و دو ره، بهار کوه قروون |

+ کراس +

| بهار کوه قروون، دار وشکوه قروون |

| بهاری کوه ی قروون، دار وشکوی قروون |

ارسلان الهی عزیز و خوش قلب این بار موزیک زیبای بهار کوه قروون را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ احساسی و به زبان زیبا و دلنشین شمالی می باشد. پیشنهاد میدهیم این موسیقی زیبا را از دست ندهید. 

ارسلان الهی بهار کوه قروون

+ صفحه ارسلان الهی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: