آکاپلا مسیح و آرش معذرت میخوام

اثر: وکال خام آکاپلا من معذرت میخوام

جهت دانلود وکال روی دانلود اثر کلیک کنید

+ ورس اول +

| میگن از هر دست بدی پس |

| میگیری ازون دست راسته پس |

| برو با من نباش که این |

| قلب سنگی بی عاطفه اس |

| من از قصد بدم که بری |

| میترسم دست دست کنم |

| من خستم نه اصلا دلم |

| نمیاد که خستت کنم |

+ کراس +

| من معذرت میخوام که بد میشم |

| گاهی دست از سرم بردار از من تکراری |

| من تو حال خودم نیستم جدیدا |

| غریبم با همه این روزا بد مریضم |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| زیر بارون و برف خیسم |

| بی چتر میرم شبیه من ندیدن |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| من تو حال خودم نیستم جدیدا |

| غریبم با همه این روزا بد مریضم |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| زیر بارون و برف خیسم |

| بی چتر میرم شبیه من ندیدن |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

+ ورس دوم +

| قلب من قبل تو بد شکست |

| خوبه این واسه تو درس شه پس |

| الان برو الان نمون که میره |

| دودش تو چشم هر دومون | 

+ کراس +

| من معذرت میخوام که بد میشم |

| گاهی دست از سرم بردار از من تکراری |

| من تو حال خودم نیستم جدیدا |

| غریبم با همه این روزا بد مریضم |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| زیر بارون و برف خیسم |

| بی چتر میرم شبیه من ندیدن |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| من تو حال خودم نیستم جدیدا |

| غریبم با همه این روزا بد مریضم |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

| زیر بارون و برف خیسم |

| بی چتر میرم شبیه من ندیدن |

| برو خوش باش عزیزم |

| برو خوش باش عزیزم |

آرش Ap و مسیح در بین جوانان کشور محبوبیت بسیار زیادی دارد و همین باعث می شود آهنگسازان به سمت ساخت ریمیکس های آن ها بروند. و این کار بدون وکال خام صورت نمی گیرد.

آکاپلا مسیح و آرش معذرت میخوام

+ صفحه آرش ای پی یا صفحه مسیح را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در:

,