آرمین سمیعی من گیلک زاکم از آی ریتم

هنرمند: آرمین سمیعیاثر: من گیلک زاکم

جهت دانلود آهنگ روی دانلود اثر کلیک کنید

ترانه و تنظیم: آرمین سمیعی

موسیقی آرمین آسا

+ ورس اول +

| از روی تو یار دیوانه بوستم |

بخاطر چهره ی زیبای تو من دیوانه شدم

| من دائم از عشق بیخانه بوستم |

من پیوسته بخاطر عشق تو بیخانه و آواره شدم

| من کوله باره جانه دوستم |

من کوله بار زندگی خودم رو بخاطر تو بستم

| کشکره خانه باز، مِرِه هَمَش کونه واز |

کلاغ دوباره در حاله آواز خواندنه اما با دیدن من همش از بوم می پره و فرار میکنه

| اَمَن داره یار، می چومان ناز |

یار من داره می آید، کسی که ناز چشمان من است

| می ورجه بئسَن، ای دیل هم راز |

ای یار من، پیش من بمان، ای کسی که همراز دل من هستی

+ کراس +

| آخه من گیلک زاکم، هَن خانه ی خاکم |

من بچه ی گیلک هستم از خاک همین خونه و سرزمین هستم

| پِعر جد و آبادی، اَن خاک مَرداکم |

از پدر و جد و آباد خود، من مرد همین خاک و سرزمینم

| من گیلک زاکم، من گیلک زاکم |

من بچه ی گیلکم، من بچه ی گیلکم

+ ورس دوم +

| بَکفتم، بَمَردم، تا تی مارَه بیدم گورخانه بَتَرسم |

افتادم و مُردم و ترسیدم وقتی مادرت رو مثل رعد و برق و صاعقه خشمگین و عصبانی دیدم

| ایته چَپَله مَرَه از جا وِرِشتَم |

اما با یدونه سیلی مادرت از جا بلند شدم

| ایته راکِه مَرَه راکِه مَرَه مَره بَزه کم کم |

همان زمانی که با یدونه ترکه چوب آرام آرام شروع به زدن من کرد

| بَمَردم، بَمَردم |

مُردم، مُردم

| شبان روز، چه مَرموز، می چومان تَره در دوز |

روز و شب، بصورت اسرارآمیز، چشمان من به تو دوخته شده است

| وا می جانه پُر از سوز |

ای کسی که باعث سوز و درد عشق جان من شده ای

| وا می کَتْره بزن، کَتَره بزن، تیان پُشت غوز |

از تو میخواهم که به نشانه ی تایید من با کفگیر به پشت غوزک دیگ بزنی

| بَمَردم، بَمَردم |

مُردم، مُردم

+ کراس +

| آخه من گیلک زاکم، هَن خانه ی خاکم |

من بچه ی گیلک هستم از خاک همین خونه و سرزمین هستم

| پِعر جد و آبادی، اَن خاک مَرداکم |

از پدر و جد و آباد خود، من مرد همین خاک و سرزمینم

| من گیلک زاکم، من گیلک زاکم |

من بچه ی گیلکم، من بچه ی گیلکم

آرمین سمیعی عزیز و دوست داشتنی آهنگ فوق العاده زیبای من گیلک زاکم را به بازار موسیقی منتشر کرد. این آهنگ دارای متن زیبای محلی به زبان شیرین گیلکی می باشد.

آرمین سمیعی من گیلک زاکم

+ صفحه آرمین سمیعی را دنبال کنید +

برچسب گذاری شده در: